MEGAP, termokimyasal ve elektrokimyasal uygulamalarda kullanılan malzemelerin özellikleri, üretimi ve işlenmesi üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Termokimyasal çalışmalar kapsamında, malzemelerin üretim ve işleme reaksiyonları beraberinde açığa çıkan çeşitli enerji dönüşümleri üzerine teorik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

Metal üretimi amaçlı eriyik tuz elektrolizi, elektrodeoksidasyon ve elektrokazanım işlemleri ve sulu çözeltilerde elektroform, elektrokaplama, elektroişleme  ve elektroparlatma işlemleri elektrokimyasal çalışmalar kapsamı altındadır.